معاون آموزشی و دانشجویی

 

معاون آموزشی و دانشجویی


tahoori.jpg

آقای مهندس رامین تهوری، مربی، فوق لیسانس و عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، همکاری خود را در سال ۱۳۷۲ با واحد کرج آغاز نموده اند.