امور فرهنگی

مشخصات رئیس اداره امور فرهنگی:

  • حاج آقا الیاسی

مشخصات کارشناس اداره امور فرهنگی:

  • خانم طاهره خدایاری
  • تحصیلات: کارشناسی ارشد زبان ادبیات فارسی

سایت های فرهنگی:

مقام معظم رهبری

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی

حوزه معاونت فرهنگی

پایگاه اطلاع رسانی منادی

پژوهشکده باقر العلوم

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز