تغییرات برنامه کلاسها

فنی: کلیه کلاسهای استاد افخمی چهار شنبه ۹۴/۰۹/۰۴ از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۵:۴۵ تشکیل نمی گردد.

تاریخ درج خبر: ۹۴/۰۹/۰۱