ارتباط با صنعت

راه اندازی دفتر ارتباط با صنعت و دانشکده

به اطلاع کلیه اساتید و دانشجویان محترم می رساند که با حمایت های حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دفتر ارتباط با صنعت و دانشکده (مستقر در دفتر پژوهش) راه اندازی شده است لذا مستدعی است امور مرتبط مانند: تفاهم نامه های صنعتی، بازدید ها و جلسات با صنایع، طرح های برون دانشگاهی، اولویت های پژوهشی بخش صنعت، دعوت از متخصصین صنعتی و.... از طریق دفتر مذکور صورت پیگیری فرمایید.

علاقمندان در صورت تمایل متوانند با تلفن ۳۴۱۸۲۶۵۹-۰۲۶ (پژوهش) اطلاعات مورد نیاز را کسب نمایند.