جلسات دفاعیه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی گروه متالورژی

تحت عنوان: تولید کامپوزیت پایه آلومنییوم با  تغییر در صد ذرات مسلح کننده نانو لوله کربنی.

ارائه دهنده: محمد علی  ترابی مهیاری ، استاد راهنما: دکترعباسی

استاد داور: دکتر کار بخش و دکتر محمد اسماعیلیان

ساعت: 30: 08   روز  چهارشنبه   مورخ   96/06/22  محل دفاع : سالن شهید چمران

.....................................................................................................................

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی گروه معماری

تحت عنوان: طراحی خانه کودک در کرج با رویکرد افزایش خلاقیت و شکوفایی

از طریق حرکت و بازی.

ارائه دهنده: میر محسن حسینی ، استاد راهنما: دکتر-

استاد مشاور: مهندس دشتگرد ،استاد داور: دکتر حسینعلی جمشیدی

ساعت: 00: 10   روز  یکشنبه   مورخ   96/06/19  محل دفاع : سالن شهید چمران

.....................................................................................................................

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی گروه معماری

تحت عنوان: طراحی مجتمع مسکونی در استان البرز با رویکرد تقویت تعاملات اجتماعی.

ارائه دهنده: بیتا مرادی خمس ، استاد راهنما: دکترعلی عسگری

استاد مشاور: دکترالهام اسفندیاری ،استاد داور: دکتر حسینعلی جمشیدی

ساعت: 00: 11   روز  یکشنبه   مورخ   96/06/15  محل دفاع : سالن شهید چمران

.....................................................................................................................

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی گروه صنایع

تحت عنوان: مسئله زمان بندی فازی انعطاف پذیر با در نظر گرفتن محدویت در

دسترس بودن ماشین و ورود کار جدید..

ارائه دهنده: امیر رضا شرافتی ، استاد راهنما: دکترخلیلی

استاد مشاور: دکترابراهیم نژاد ،استاد داور: دکتر اوحدی

ساعت: 00: 14   روز  سه شنبه   مورخ   96/06/14  محل دفاع : سالن شهید چمران

.....................................................................................................................

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی گروه معماری

تحت عنوان:طراحی پارک علم و فناوری با رویکرد نظامی - دفاعی در تهران .

ارائه دهنده: علی محمد گنجی، استاد راهنما: دکتر مینا کبودآهنگی،

استاد داور: دکترذوقی،استاد مشاور: دکتر فرزاد طرحانی.

ساعت: 00: 09   روز پنج شنبه   مورخ    96/06/09   محل دفاع : سالن شهید چمران

.....................................................................................................................

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی گروه عمران

تحت عنوان: شناسایی عوامل موفقیت فرآیند مدیریت ذلیفحان .

ارائه دهنده: احسان کیهان فر، استاد راهنما: دکتر ثنی عشری،

استاد داور: دکترذوقی،استاد مشاور: دکتر روانشادنی.

ساعت: 00: 11   روز پنج شنبه   مورخ    96/06/09   محل دفاع : سالن شهید چمران

.....................................................................................................................

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی گروه عمران

تحت عنوان: ارائه مدل مفهومی مدیریتکلیدی پروژه های ساختمانی شهر تهران.

ارائه دهنده: امین  مصباحی محمدی، استاد راهنما: دکتر وانشادنیا،

استاد داور: دکتر سبزی،استاد مشاور: دکتر پایدار.

ساعت: 00: 10   روز پنج شنبه   مورخ    96/06/09   محل دفاع : سالن شهید چمران

.....................................................................................................................

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی گروه صنایع

تحت عنوان: ارائه یک مدل سفارش اقتصادی چند محصولی برای کنترل موجودی

اقلام در حال رشد با رو در نظر گرفتن محدودیت بودجه و فضای انبار.

ارائه دهنده: گلرخ  مقدادیان، استاد راهنما: دکتر طیبی،

استاد داور: دکتر سبزه پرور،استاد مشاور: دکتر ابراهیم نژاد.

ساعت: 00: 11   روز  چهار شنبه   مورخ    96/06/08   محل دفاع : سالن شهید چمران

.....................................................................................................................

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی گروه صنایع

تحت عنوان: مسئله چند هدفه برنامه ریزی تولید ماشین آلات موازی در صنعت سبز. ،

ارائه دهنده: مریم  کاظمی ،استاد راهنما :دکتر طیبی، استاد داور: دکتر خلیلی،

استاد مشاور: دکتر ابراهیم نژاد.

ساعت: 00: 10   روز  چهار شنبه   مورخ    96/06/08   محل دفاع : سالن شهید چمران

.....................................................................................................................

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی گروه صنایع

تحت عنوان: ارائه مدل برنامه ریزی تولید چند دوره ای چند محصول. ،

ارائه دهنده: آرمان  عباسیان ،استاد راهنما : دکتر ابراهیم نژاد ،استاد داور: مهندس شیوا نیماییان،

استاد مشاور: دکتر مهرنوش قدسی.

ساعت: 00:  09   روز  چهار شنبه   مورخ    96/06/08   محل دفاع : سالن شهید چمران

.....................................................................................................................

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی گروه معماری

تحت عنوان: طراحی مجموعه سوار کاری با رویکرد معماری همساز با طبیعت در شهر.

ارائه دهنده: زهرا رهقان دهنوی، استاد راهنما: مهندس سارا دشتگرد ،

استاد داور: مهندس شیوا نیماییان،استاد مشاور: دکتر مهرنوش قدسی

ساعت: 00:  08   روز  چهار شنبه   مورخ    96/06/08   محل دفاع : سالن شهید چمران

.....................................................................................................................

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی گروه صنایع

تحت عنوان: طراحی الگوی توسعه سیستم مدیریت ایمنی در فرودگاه های

ایران بر اساس استانداردهای ایکائو.

ارائه دهنده: علی  خسروی ، استاد راهنما: دکتر باباحانی  ،

استاد داور: دکتر سبزه پرور،استاد مشاور: دکتر فتح اله

ساعت: 00:  10   روز سه شنبه   مورخ    96/06/07   محل دفاع : سالن شهید چمران

.....................................................................................................................

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی گروه عمران

تحت عنوان: ارائه مدل چیدمان مناسب کارگاه های ساختمانی برای حفظ ایمنی ،بهروری و کاهش

 هزینه در اجرای پروژه های عمرانی (مورد مطالعه: شرکت بین المللی ارسا ساختمان).

ارائه دهنده: احسان  میرزایی، استاد راهنما: دکتر احدی ،

استاد داور: دکتر مردانی،استاد مشاور: دکتر عالی پور

ساعت: 00:  14   روز  دو شنبه   مورخ    96/06/06   محل دفاع : سالن شهید چمران

.....................................................................................................................

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی گروه معماری

تحت عنوان: طراحی کتابخانه مرکزی و مرکز چند رسانه ای کرج با رویکرد

ارتقاعی تعاملات اجتماعی.

ارائه دهنده: میر احسان حسینی جوادی ، استاد راهنما: دکتر علی عسگری ،

استاد داور: دکتر -،استاد مشاور: دکتر -

ساعت: 00:  12   روز  دو شنبه   مورخ    96/06/06   محل دفاع : سالن شهید چمران

.....................................................................................................................

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی گروه صنایع

تحت عنوان:مدلسازی وحل مسئله بالا ترین خط مونتاژ دو طرفه چند هدفه با تخصیص بیش

از یک نیروی انسانی در هر ایستگاه کاری،( مطالعه موردی: شرکت پارس خودرو).

ارائه دهنده: سعید  خان بابا ، استاد راهنما: دکتر مجید خلیلی ،

استاد داور: دکتر ابراهیم نژادر،استاد مشاور: دکتر مجید سبزه پرور

ساعت: 00:  12   روز  چهار شنبه   مورخ    96/06/01   محل دفاع : سالن شهید چمران

.....................................................................................................................

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی گروه صنایع

تحت عنوان:طراحی مدل مقدار اقتصادی تولید با در نظر گرفتن محدویت در دسترس

بودن ماشین ها و تقاضای احتمالی(مورد مطالعه : واحد تولیدی روغن گیاهی فردوس).

ارائه دهنده: سید محمد زرگری ، استاد راهنما: دکتر مجید خلیلی ،

استاد مشاور: دکتر مجید ابراهیم نژآد ،استاد داور: دکتر حامد طیبی،.

ساعت: 00:  14   روز  چهار شنبه   مورخ   96/06/01  محل دفاع : سالن شهید چمران

.....................................................................................................................

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی گروه عمران

تحت عنوان:ارائه الگوی انتخاب پیمانکار در یک پروژه انبوه سازی بهروش های

SAW، WPM (مورد مطالعه منطقه 22 تهران.

ارائه دهنده: مجتبی  لونی ، استاد راهنما: دکترعالی پور

استاد مشاور: دکتر شیرنگی ،استاد داور: دکتر کاظمینی

ساعت: 00:  14   روز  چهار شنبه   مورخ   96/05/11  محل دفاع : سالن شهید چمران

.....................................................................................................................