کنفرانس

 

 

گزارش برگزاری اولین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ، چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب

 6 و 7 اسفند ماه -1392  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

اولین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب به طور همزمان با چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب در تاریخ های 6 و 7 اسفند ماه 1392  در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با همکاری مشترک انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران برگزارشد.

در کنفرانس بین المللی داورانی از کشورهای انگلستان ، هندوستان،کانادا ، جمهوری چک ،برزیل ، یونان،سنگاپور،چین ،کروواسی ،مجارستان ،مصر ، آفریقای جنوبی ،آلمان همکاری نمودند که در رونق علمی کنفرانس نقش بسزایی داشت .در کنفرانس های بین المللی و ملی حضور اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در کنار اعضاء هیئت علمی سایر موسسات و دانشگاههای کشور بسیار پررنگ بود .

در  کنفرانس  بین المللی تعداد 71 مقاله کامل  به دبیرخانه کنفرانس ارسال گردید که تعداد 41  مقاله بصورت کامل مورد پذیرش قرار گرفته شد که از این تعداد 11 مقاله به صورت ارایه حضوری و الباقی به صورت پوستر ارایه شدند . همچنین  تعداد 242 مقاله برای کنفرانس های ملی ارایه شد که تعداد 119 مقاله آن مورد پذیرش قرار گرفته شد که تعداد 22 مقاله به صورت ارایه حضوری و الباقی به صورت پوستر  ارایه شدند. در کنار برگزاری کنفرانس ها برنامه های جنبی شامل برگزاری نمایشگاه  ، ششمین مسابقه عکاسی و گرافیک در صنعت جوشکاری ، تقدیر از پایان نامه و طرح پژوهشی برتر ، تجلیل از پیشکسوتان صنعت جوش و بازرسی و کارگاههای آموزشی تدارک  دیده شده بود و اجراء گردید.  طی 2 روز برگزاری کنفرانس به طور متوسط روزانه  600 نفر  در کنفرانس ها حضور یافتند و از مباحث علمی مقالات ارایه شده ، بخش پوستری کنفرانس  و برنامه های جنبی بهره بردند . در بخش بین المللی سخنرانانی از کشورهای هندوستان ، انگلستان ، سوئد و کانادا با ارایه مقاله حضور داشتند .در پایان به شرکتهای حاضر در نمایشگاه جنبی کنفرانس ، برگزیدگان مسابقه عکاسی و گرافیک ، پیشکسوتان صنعت جوش و بازرسی و ارائه دهندگان پایان نامه وطرح پژوهشی برتر ، سخنرانان، اعضای هیئت علمی و اعضای هیئت اجرایی لوحی به رسم یادبود اهدا گردید.

عکسهایی از کنفرانس

 

لیست کارگاههای آموزشی برگزارشده

 

 

لیست شرکت های حاضر در نمایشگاه جنبی کنفرانس

 

1- شرکت صنعتی آما

2- شرکت کاوش جوش

3-شرکت سهند پولاد

4-شرکت پترو پژوهش خاورمیانه

5-شرکت هسا

6-شرکت مپنا بویلر

7-شرکت ایران پیچ

8-شرکت تجهیزات آزمون های غیر مخرب پیشرفته

9-شرکت Niscert

10- انجمن صنفی شرکت های بازرسی غیر مخرب

11- انجمن خوردگی ایران

12-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

13- شرکت فرایند کنترل

14-گروه مدیریت ایساتیس

15-پایگاه مهندسی جوش

16-شبکه پژوهشیاران

17-بانک اطلاعاتی میگ مگ

 

 

 

لیست داوران و اعضاء کمیته علمی کنفرانس بین المللی

 

Islamic Azad University, Karaj Branch

Dr.M.Abbasi                                                         

Iranian Institute of Welding and Nondestructive Testing

Eng.A.Adabavazeh                                             

Galgotias University, India

Prof.B.P.Agrawal                     

Amirkabir University of Technology

Dr.M.Ahmadi Najafabadi

Islamic Azad University , Karaj Branch

Dr.H.AhmadMehrabi                                           

Tehran University

Dr.A.A.AkbariMousavi                                         

Tehran University

Prof.A.Amadeh                                                    

Islamic Azad University , South Tehran  Branch

Eng.S.R.Amirabadizadeh                                  

Iranian Institute of Welding and Nondestructive Testing

Eng.K.Anasori                                                     

Islamic Azad University , Science and Research  Branch

Dr.M.Ardestani                                                     

Isfahan University of Technology

Dr.A.Ashrafi                                                         

Islamic Azad University, Ahvaz Branch

Dr.M.Azizieh

Islamic Azad University , Karaj Branch

Eng.B.Behnam                                                    

Bengal Engineering & Science University, Shibpur, India

Prof.S.Chatterjee                      

Federal University of Itajuba, Brazil

Dr.E.O.Correa                        

Shahid Chamran University of Ahvaz

Dr.R.Dehmolaie                                                  

University of Brasília, Brazil  

Dr.C.Del Menezzi                

Welding & Joining Institute, achen University, Germany

Prof.U.Dilthey                      

Southern African Institute of Welding, South Africa

Prof.M.Du Toit                        

Indian Institute of Technology Roorkee, India

Dr.D.K.Dwivedi                       

Wescast Industries, Canada

Dr.A.Emamian           

Islamic Azad University , Karaj Branch

Eng.M.R.Eskandari                                            

Islamic Azad University , Saveh  Branch

Dr.M.Esmailian                                                    

University of Miskolc, Hungary

Prof.J.Farkas                           

Iran University of Science and Technology

Dr.M.Goodarzi                                                      

Kavosh Joosh Company

Eng.A.Hadizadeh                                                

Tehran University

Dr.A.Halvaiee

CMRD Institute, Egypt                                        

Dr.M.Hanafy El-Sayed        

Atomic Energy Organization

Dr.E.HeshmatDehkordi                                     

K.N.Toosi University of Technology

Prof.F.Honarvar

Shahid Bahonar University of Kerman

Dr.M.R.Izadpanah

ETS Canada

Prof.M.Jahazi

Isfahan University of Technology

Dr.F.Karimzadeh                                                 

Tokyo Metropolitan College of Technology,Japan

Dr.M.Kashani                                                       

Islamic Azad University , Najafabad  Branch

Dr.M.Kasiri                                                           

Islamic Azad University, Tiran Branch

Dr.M.R.KhanzadeGhareshiran

Iran University of Science and Technology

Prof.Sh.Kheirandish                                          

Sharif University of Technology

Prof.A.H.Kokabi                                                 

University of Zagreb, Croatia

Prof.S.Kralj

AIM Metals & Alloys  Canada

Dr.M.Maalekian

Tarbiat Modares University

Dr.F.MalekGhaini                                                 

NDT Safety Mandylas , Greece

Eng.A.Mandylas

Malek Ashtar University of Technology

Dr.H.Mansouri                                                    

Iran University of Science and Technology

Prof.Sh.Mirdamadi                                             

Islamic Azad University , Karaj Branch

Dr.M.Mobaleghi                                                   

Islamic Azad University , Najafabad  Branch

Dr.H.Monajatizadeh                                           

Yazd University

Dr.M.Mosalaeepur

Islamic Azad University , Karaj Branch

 Dr.F.Ohadi                                                           

Islamic Azad University, Semnan Branch

Dr.M.Ozve Aminian

Institute of Standards and Industrial Research of Iran

  Eng.H.PouriRahim                                          

AMA Industrial Company

Eng.E.Rahimi                                                    

Atomic Energy Organization

Eng.N.Rastkhah                                               

Islamic Azad University, East Tehran Branch

Dr.A.RefahiOskoui                                            

Islamic Azad University , Karaj Branch

     Dr.M.Roohnia                                               

Islamic Azad University , Karaj Branch

Dr.H.Sabet                                                           

Sahand University of Technology

Dr.T.Saeid

Islamic Azad University, Karaj Branch

Dr.A.Salemi Golozani

Iran University of Industries and Mines, Isfahan Branch

Eng.S.Sanayei                                                

Amirkabir University of Technology

Dr.I.Satarifar

Federal University of Uberlandia, Brazil

Dr.A.Scotti                              

Isfahan University of Technology

Prof.M.Shamanian                                         

Islamic Azad University , Karaj Branch

Dr.S.E.Shirangi                                               

Malek Ashtar University of Technology

Dr.A.R.Soltanipour                                          

Czech Welding Institute, Czech Republic

Dr.M.Sondel                             

Islamic Azad University , Karaj Branch

Eng.Sh.SorkhKhah                                        

Singapore Institute of Manufacturing Technology, Singapore

Dr.Z.Sun                            

Islamic Azad University , Karaj Branch

Eng.R.Tahavori                                                

Iranian Institute of Welding and Nondestructive Testing

Eng.H.Tazikeh                                                  

The Welding Institute(TWI), United Kingdom

Dr.P.Woollin               

Shandong University, China

Prof.C.S.WU

Islamic Azad University , Science and Research  Branch

Dr.M.Yari                                                            

Amirkabir University of Technology

Dr.S.E.Mirsalehi

 

 

لیست داوران و اعضاء کمیته علمی کنفرانس های ملی

 

 

دکتر احمد علی آماده

دکتر مهدی احمدی نجف آبادی              

دکتر حمید احمد محرابی

مهندس عبدالوهاب  ادب آوازه

دکتر محمد اردستانی

مهندس محمدرضا اسکندری

دکتر محمد اسماعیلیان

دکتر علی اشرفی

دکتر علی اصغر اکبری موسوی

مهندس سید رضا امیرآبادی زاده

دکتر فریدون اوحدی

دکتر محمدرضا ایزدپناه

مهندس بهزاد بهنام

مهندس حسین پوری رحیم

مهندس حمید تازیکه

مهندس رامین تهوری

دکتر حامد ثابت

دکتر ابراهیم حشمت دهکردی

دکتر ایوب حلوایی

دکتر محمد رضا خانزاده قره شیران

دکتر شهرام خیر اندیش

دکتر رضا دهملایی

مهندس ناصر راستخواه

مهندس اسماعیل رحیمی

دکتر امیر رفاهی اسکویی

دکتر مهران روح نیا

دکتر علی سالمی گلعذانی

دکتر ایرج ستاری فر

مهندس شاهرخ سرخ خواه

دکتر توحید سعید
دکتر عبدالرضا سلطانی پور

دکتر مرتضی شمعانیان

دکترسید احسان شیرنگی

مهندس سعید صنایعی

دکتر مهرداد عباسی

دکتر مهدی عزیزیه

دکتر مهرداد عضو امینیان

مهندس کریم عناصری

دکتر مسعود کثیری

دکتر فتح اله کریم زاده

دکتر امیرحسین کوکبی

دکتر مسعود گودرزی

دکتر فرشید مالک قایینی

دکتر مصطفی مبلغی

دکتر مسعود مصلایی پور

دکتر حسین مناجاتی زاده

دکتر حجت اله منصوری

دکتر شمس الدین میردامادی
دکتر سید احسان میرصالحی

مهندس اکبر هادی زاده

دکتر فرهنگ هنرور

دکتر مهدی یاری

 

 

دانشگاه تهران

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

دانشگاه صنعتی اصفهان   

دانشگاه تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

سازمان ملی استاندارد ایران

انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

سازمان انرژی اتمی ایران

دانشگاه تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران  

دانشگاه علم وصنعت ایران

دانشگاه شهید چمران اهواز

سازمان انرژی اتمی ایران

شرکت صنعتی آما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دانشگاه صنعتی سهند
دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دانشگاه صنایع معادن ایران مرکز اصفهان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دانشگاه یزد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شرکت کاوش جوش

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات