مرکز رشد واحد های فناور دانشکده

 کلیه علاقمندان دارای ایده های فناورانه (جهت تاسیس شرکت های دانش بنیان) جهت راهنمایی، مشاوره به دفتر پژوهش دانشکده مراجعه نمایند.

معرفی مرکز رشد کرج

آئین نامه اجرایی حمایت از شرکتهای دانش بنیان

شاخص های عمومی شرکت های دانش بنیان

 

علاقمندان در صورت تمایل متوانند با تلفن ۳۴۱۸۲۶۵۹-۰۲۶ (پژوهش) اطلاعات مورد نیاز را کسب نمایند.